Voorwaarden

Het opgeven van foutieve informatie kan leiden tot nietigverklaring van de aanmelding.