Veelgestelde vragen

Wie moet er aanmelden?
Waarom moet ik mijn kind aanmelden?
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Wat als je kind op school zit en daar blijft?
Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Welk adres geef ik op?
Wat als ik binnenkort verhuis?
Wat als je kind op school zit en daar blijft?
Moet ik me haasten om aan te melden? Moet dat zo snel mogelijk bij de start van de aanmeldingsprocedure?
Als ik meerdere keuzes opgeef: heb ik dan minder kans op mijn eerste keuze dan ouders die maar één schoolkeuze opgeven?
Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school (een niet-gerealiseerde inschrijving)?
Wat neem ik mee als ik naar school ga om mijn kind te laten inschrijven?
Wat gebeurt er bij de inschrijving op school?
Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Wie moet er aanmelden?

Voorrangsgroepen hoeven niet aan te melden en kunnen meteen inschrijven. Dit zijn:
- broers en zussen van zittende leerlingen,
- kinderen van personeel van de school.

De overigen moeten eerst aanmelden en kunnen dan pas inschrijven.

Waarom moet ik mijn kind aanmelden?

We willen iedereen een eerlijke kans geven om school te lopen in Wijnegem (kleuter- en lager onderwijs). Tegelijkertijd willen we wachtrijen en kampeertoestanden vermijden. Daarom geldt in Wijnegem een centraal aanmeldings- en inschrijvingssysteem.

Als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2024-2025 pas inschrijven vanaf 23 mei 2024 in een kleuter- of lagere school in Wijnegem. Op dat moment zou het kunnen dat er in een aantal scholen geen vrije plaatsen zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Kleuterscholen Het Notendopje, Vrije Basisoefenschool Wijnegem en Vrije basischool Don Bosco volgen deze procedure. Voor de lagere scholen zijn dat Vrije Basisoefenschool Wijnegem, Gemeentelijke lagere school De Notelaar en Vrije Basisschool Don Bosco.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?

Op de website staat voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit is een momentopname, dit overzicht verandert niet tijdens de aanmeldingsperiode. Als de leerlingengroep volzet is, staat ernaast '0'. Dat betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Je maakt dan enkel kans op een plaats op de wachtlijst.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

We volgen zo veel mogelijk je schoolkeuze. Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze automatisch toegewezen.
Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod. Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang:

- eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel (voorrangsgroepen),
- dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Wat als ik binnenkort verhuis?

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan er de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of een bouwvergunning. Dit document neem je mee bij het inschrijven in de school.
De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. 
Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij unanimiteit.

Wat als je kind op school zit en daar blijft?

Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school.

Moet ik me haasten om aan te melden? Moet dat zo snel mogelijk bij de start van de aanmeldingsprocedure?

Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je dat maar binnen de periode doet. Daarna is aanmelden onmogelijk, de website sluit af. Heb je de aanmeldingsperiode gemist? Dan moet je afwachten of er in de school van voorkeur nog plaats is nadat de aangemelde kinderen een plaats kregen. Vanaf 23 mei 2024 kan je je kind dan inschrijven voor de resterende plaatsen. Onthoud dus: haasten hoeft niet, maar laat de aanmeldingsperiode niet voorbijgaan.

Als ik meerdere keuzes opgeef: heb ik dan minder kans op mijn eerste keuze dan ouders die maar één schoolkeuze opgeven?

Neen. Als je twee keuzes opgeeft en je woont dichter bij je eerste schoolkeuze dan een ouder die slechts één schoolkeuze opgeeft en er verder van af woont, heb je meer kans om die eerste school toegewezen te krijgen.
Geef je maar één schoolkeuze en het lukt daar niet, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode en kan je enkel inschrijven in de school waar nog plaats is.

Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school (een niet-gerealiseerde inschrijving)?

De school noteert de naam van je kind in het inschrijvingsregister, je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een weigeringsattest. Tot en met 7 oktober 2024 kan je met dat rangnummer aanspraak maken op een vrijgekomen plaats voor de school. Voor de kleuters geboren in 2022 geldt dit tot 30 juni 2025.

Wat neem ik mee als ik naar school ga om mijn kind te laten inschrijven?

Zorg ervoor dat je de volgende documenten bij je hebt bij het inschrijven:

  • Een officieel document met het Rijksregisternummer van je kind, bijvoorbeeld Kids-ID.
  • Identiteitskaart van een van de ouders of volmachtformulier.
  • Bewijsstukken voor de toekomstige woonst bij geplande verhuis
  • Samenstelling van gezin. Enkel het domicilieadres van het kind geldt.
    Belangrijke tip:
    Via deze website kan je dit online doen (klik op mijn dossier).

Wat gebeurt er bij de inschrijving op school?

De school controleert de gegevens van je kind. Als je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school (door middel van je handtekening) is je kind ingeschreven. Vraag eventueel om een kopie van de ondertekende leerlingenfiche. Als de school vaststelt dat er bij de aanmelding bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in de school.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Via deze tool kan je berekenen wanner je kind ten vroegste kan starten op school.

 Je kind kan starten als het op de volgende instapdagen minstens 2,5 jaar oud is:

Kinderen geboren t.e.m. komen na... dus vanaf...
01.03.2022 Zomervakantie 02.09.2024
04.05.2022 Herfstvakantie 04.11.2024
06.07.2022 Kerstvakantie 06.01.2025
01.08.2022 Instap 1 februari 03.02.2025
10.09.2023 Krokusvakantie 10.03.2025
22.10.2023 Paasvakantie 22.04.2025
02.12.2022 Hemelvaart 02.06.2025

! Kleuters die geboren zijn vanaf 3.12.2022 tot en met 31.12.2022 moet je nu al aanmelden en inschrijven, ook al zullen ze pas instappen op 1 september 2025.

Anders is er mogelijk geen plaats!